Close

LISTY PŁAC

Nasza firma zapewni Państwu profesjonalną i kompleksową pomoc w zakresie spraw pracowniczych, z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa obecnie zatrudnionym pracownikom i dopilnowanie prawidłowego procesu rekrutacji do Państwa firmy.

 

W ramach prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej zapewniamy:

  • sporządzanie list płac,
  • rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
  • księgowość płacowa,
  • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
  • opracowanie innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.