Close

Ryczałt ewidencjonowany

Oferta naszego Biura Rachunkowego dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać m.in.:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody nie przekroczyły w walucie polskiej równowartości 150 000,00 EURO oraz rodzaj prowadzonej działalności nie jest wyłączony z możliwości rozliczania się w formie zryczałtowanej.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy współpracy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji VAT,
  • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego.