Close

ROZLICZENIA CZASU PRACY KIEROWCÓW

 • Rozliczanie delegacji zgodnie z ustawowa o płacy minimalnej w Europie – Austria, Francja, Włochy, Niemcy
 • Analiza wykresówek; danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Analiza wykroczeń zgodnie z rozporządzeniem 561
 • Analiza czasu pracy kierowcy – zestawienia z wykresówek i karty kierowcy
 • Audyt dokumentacji istniejącej aktualnie w firmie
 • Tworzenie nowej dokumentacji kadrowo – płacowej i odpowiednich rozporządzeń
 • Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami PIP i ITD
 • Szkolenia kierowców z zakresu Rozp 561 oraz z obsługi Tachografów
 • Raporty, analizy i zestawienia naruszeń zgodnie z wymaganiami ITD
 • Reprezentacja oraz pełne wsparcie podczas kontroli PIP oraz ITD
 • Odwołania od decyzji organów kontrolnych